Plan

Plan och vision

2017

Juli: Publicera en internationell plattform för Draupner film och dess projekt: John Bauer the Mountain King

September: Presentera projektet på Strategic Partners Halifax i Nova scotia
Oktober: Få fram en ensemble för pilot/trailer
Oktober: Presentera svensk och engelsk poster för pilot/trailer
8 november: Pilot/trailer release
14-16 November medverka på Stockholms Filmfestival Industry för att finna distributör, medproducent.
December ta fram en Booklet som sammanfattar hela projektet

2018

Skapa förutsättningar för samproduktion,  TV-bolagspartner och distribution.

Ansöka till Svenska Filminstitutet, Nordisk Film, Tysk och Italiensk samt även finskt, ryskt och Amerikanskt stöd.

Vuxenhuvudroller som var klara 2013 var Gustaf Skarsgård (John Bauer) och Emelia Sallhag (Ester Bauer). Huruvida detta gäller 2018 är inte helt klart. Även andra vuxenroller kan då prövas. Klarar de som är med i pilot/trailer av att bli 10-15 år äldre?

Påbörja filminspelningen under 2018? Visionen om premiär i November 2018 är sannolikt orealistisk. Marknadsföring av projektet och visning av pilot startar 2018. Piloten (eller delar av den) kan visas på biografer över hela landet 20 nov 2018 som en del i marknadsföringen.
Premiär inom 2019 på biografer över hela Sverige.

/BP 20171012

uppdaterad 20180305