Familjen

Bauer
John Bauers mamma Emma Charlotta Bauer (1850–1923) var en mjölnardotter från Habo.
1873 gifte hon sig med Joseph Bauer (1849–1921), bördig från Tyskland.
Paret fick fyra barn: Hjalmar, Anna, John och Ernst (”Enne”)

Hjalmar är född 1874, 15 år när Anna dör
Anna född 1875 död 1889 14 år
John är född 1882, 7 år när Anna dör
Ernst född 1888, är 1 år när Anna dör

Anna-Lisa Wadell, barnens mormor, född 1806 död 1881
Johns pappa Joseph hade en äldre bror som bodde i Göteborg
Joseph kom som ensambarn till Sverige och fick lära sig köttstyckarens arbete av sin bror i Göteborg.
Sannolikt var båda föräldrarna döda och ingen släkt eller någon som var villig att ta hand om Joseph där han växte upp i Sydtyskland.

Ellqvist
Ester Ellqvist var dotter till Carl Christensson Ellqvist och Johanna Nilsdotter. Hon var det sjätte barnet i en syskonskara om tre pojkar och tre flickor.
Fadern Carl var lärare i socknens folkskola. I slutet av 1880-talet flyttade familjen Ellqvist till Stockholm.
Sönerna Oscar och Ernst gick på Tekniska skolan (numera Konstfack) och utbildade sig till fotografer.
Äldsta brodern Carl var kammarskrivare.
Systern Gerda som även hon studerade på Tekniska skolan blev handarbetslärare.
Systern Selma utbildade sig till diakonissa vid Ersta.
Ester utbildade sig i slutet av 1890-talet på Tekniska skolan i Stockholm.
Augusti 1900 blev hon samtidigt som John antagen till Kungliga Akademien för de fria konsterna.
Ester på den så kallade Fruntimmersavdelningen.
Skolan är femårig och båda går ut 1905.
Ester bedrev också studier i etsning vid Tallbergs etsningsskola.

Ester och John
John Bauer träffade Ester Ellqvist på Konstakademien där de båda började studera höstterminen 1900.
Den 18 november 1906 är det lysning för paret Bauer- Ellqvist och de gifter sig den 18 december samma år.
1915 föds sonen Bengt (”Putte”)
Vid flytten från Bunn i Småland drunknade John Bauer (36 år gammal) med sin maka Ester Ellqvist (38 år) och deras treårige son Bengt, då ångaren Per Brahe förliste under en höststorm på Vättern utanför Hästholmen 1918.